Casa de Tip Familial (CTF) Samariteanul Milos"

Principalul proiect al Asociaţiei îl constituie Casa de Tip Familial (CTF) „Samariteanul Milos”, un serviciu pentru protecţia copilului de tip rezidenţial, care găzduieşte 20 de copii lipsiţi de ocrotirea părintească.

Misiunea Casei de Tip Familial “Samariteanul Milos” este aceea de a furniza sau asigura accesul copiilor, pe o perioadă determinată de timp, la găzduire, îngrijire, educație și pregătire, în vederea reintegrării sau integrării familiale şi socio-profesionale şi de a oferi servicii specifice pentru o bună dezvoltare psiho-fizică, respectând drepturile fundamentale ale copilului. 

Beneficiarii serviciului social sunt copii cu vârste peste șapte ani, de ambele sexe, aflați în dificultate familială sau socială: copii abandonați, copii orfani, copii care provin din familii cu probleme sociale, copii care în familie au fost abuzați, maltratați, exploatați, copii care provin din familii dezorganizate sau monoparentale, pentru care s-a instituit o măsură de protectie specială (plasament în regim de urgenţă, plasament).

Casa de tip familial „Samariteanul Milos” asigură copiilor beneficiari activităţi de îngrijire personală, de educare, de dezvoltare a abilităților de viață independentă, de consiliere psiho-socială și suport emoțional, de supraveghere, de reintegrare familială și comunitară,de socializare și activități culturale, de cazare pe perioada prevazută în măsura de protecție.

După finalizarea studiilor, când măsura de protecţie specială încetează, tinerii sunt sprijiniţi în continuare o perioadă pentru a se putea integra în comunitate. Casa de Tip Familial rămâne în continuare casa lor, locul în care se pot întoarce oricând, locul unde pot primi în continuare dragoste şi suport din partea personalului.

Proiectul „Pâine pentru educație” din Dumbrăviţa

Proiectul „Pâine pentru Educaţie” din Dumbrăviţa este realizat în parteneriat cu Fundaţia pentru Copii Abandonaţi din Ghimbav şi constă în susţinerea a  aproximativ 86 de familii de rromi cu  alimente, îmbrăcăminte, medicamente, produse de igienă, materiale de construcţii şi alte servicii în vederea depăşirii situaţiei de risc a acestor familii. Acest proiect este numit „pâine pentru educaţie” deoarece ajutorul principal constă în asigurarea pâinii zilnice pentru familiile care au copii ce frecventează grădiniţa/şcoala. Această activitate este asigurată în vederea prevenirii abandonului şcolar al copiilor şi asigurarea accesului la educaţie a copiilor.

Proiectul „Ajutor pentru familii aflate în nevoie"

Proiectul „Ajutor pentru familii aflate în nevoie” constă în sprijinirea a  unui număr de aproximativ 15 familii din Ghimbav şi din jud. Braşov cu alimente, îmbrăcăminte, mobilă, ocazional materiale de contrucţie, plata unor medicamente pe reţetă sau cheltuieli de deplasare.